دست های خالی قاصدک برای پرستاران

به گزارش وبلاگ هنردوستان، بهناز رحیمیان - خراسان رضوی - خبرنگار: اجرای قانون تعرفه های خدمات پرستاری پس از 12 سال از تصویب آن، حذف و یا اصلاح طرح قاصدک در محاسبه کارانه پرستاران.

دست های خالی قاصدک برای پرستاران

جدا شدن اضافه کار از کارانه، حذف اضافه کار اجباری، پرداخت کارانه معوقه پرستاران بعد از 14 ماه و نیز اجرای عدالت بین پزشک و پرستار در پرداخت کارانه ها از مطالبات اصلی پرستاران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. مطالباتی که اخیرا با تجمع پرستاران در مقابل استانداری و نیز گردهمایی با مسئولان دانشگاه و استانداری، مطرح شده است.

  • طرح قاصدک را دور زده اند

یکی از پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در مورد تجمع و مطالبات پرستاران می گوید: 12 سال است که قانون تعرفه های خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده است. به گفته حسن شمس آبادی کارانه مبلغی است که از محل بازتوزیع درآمد بیمارستان ها به پرسنل دانشگاه از پزشک، پرستار، کارکنان اداری و کارکنان ستادی علاوه بر حقوق و مزایای قانونی پرداخت می گردد و طرح قاصدک طرحی است که با یک فرمول خاص مبتنی بر عملکرد، ساعات موظفی، اضافه کار، محل خدمت پرسنل و سایر آیتم ها میزان کارانه پرداختی هر فرد را تعیین می نماید.

وی می افزاید: پرسنل علاوه بر ساعات موظفی بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به صورت اختیاری می تواند ساعات بیشتری را شیفت بیاید که مشمول اضافه کاری می گردد که مبلغ هر ساعت اضافه کاری بر اساس بعضی از آیتم های حکم کارگزینی با یک فرمول محاسبه می گردد.

این پرستار در انتقاد به طرح قاصدک اظهار می نماید: با توجه به این که اضافه کار پرسنل در میزان کارانه آنان بر اساس طرح قاصدک محاسبه می گردد، پرستاران خواستار محاسبه اضافه کار خارج از طرح قاصدک بر اساس حکم کارگزینی هستند، زیرا فرمول قاصدک بر اساس تایمکس حضور فیزیکی فرد محاسبه می گردد و ساعات کیفی مانند ضریب یک ونیم برابر شیفت شب و تعطیلات قیدشده در قانون ارتقای بهره وری که در شیفت 12 ساعته شب، 6 ساعت و در شیفت 6 ساعته روزهای تعطیل 3 ساعت می گردد و حق مسئولیت و غیره را لحاظ نکرده است و در واقع با طرح قاصدک قانون ارتقا را دور

زده اند.

وی با اشاره به این که طرح اولیه قاصدک ابلاغی از وزارتخانه برای پرسنل قابل قبول بود، می افزاید: اما متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تغییر طرح اولیه قاصدک و حذف و اضافه کردن آیتم های دیگر به فرمول و یا کاهش بعضی از ضرایب آن مانند ضریب دوونیم برابری اضافه کار به نیم، باعث کاهش پرداختی پرسنل و حتی منفی شدن کارانه آنها شده است.

شمس آبادی همچنین به محاسبه ساعات موظفی و اضافه کار معترض است و اظهار می نماید: طبق قانون ارتقای 6 ساعت شیفت شب و 3 ساعت شیفت تعطیل پرسنل باید جزو ساعات موظفی محسوب گردد، اما دانشگاه علوم پزشکی مشهد جزو اضافه کار پرسنل محاسبه می نماید. وی معتقد است چون اضافه کار از کارانه در طرح قاصدک جدا نیست، پرسنلی که اضافه کار می ماند، از کارانه اش کم می گردد و در صورتی که اضافه کار زیادتری داشته، میزان کارانه کمتر و حتی منفی می گردد. به گفته این پرستار حذف اضافه کار اجباری از مطالبات پرستاران است.

  • کارانه پزشکان

به گفته عضو هیات مدیره نظام پرستاری مشهد، اشکالات طرح قاصدک به دفعات از سوی نظام پرستاری مشهد به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان گوشزد شده بود. سیدجواد توکلی در ادامه می گوید: با توجه به تغییرات اعمالی از سوی دانشگاه در طرح قاصدک مبلغ کارانه پرستاران و پرسنل درمانی کاهش چشمگیری داشته است و تاخیر 14 ماهه در پرداخت کارانه باعث اعتراض پرستاران شده است و از طرفی دیگر با دستور مسئولان دانشگاه، پرسنل ستادی کارانه ای ثابت در حدود 800 هزار تومان و با تاخیر 2 تا 4 ماهه دریافت می نمایند که در مقایسه با پرستاران چند برابر محسوب می گردد.

وی تبعیض بین پزشک و پرستار را بی عدالتی دانسته و می گوید: اختلاف دریافتی بین پزشک و پرستار بر اساس حکم کارگزینی و حق مدیریت قابل قبول است، اما متاسفانه به دلیل دید پزشک محور به طرح قاصدک، 70 درصد کل درآمد بیمارستان ها به پزشکان اختصاص دارد و فقط 30 درصد باقیمانده به بقیه پرسنل شامل پرستاران، یاری بهیاران، نیروهای خدماتی و اداری و نیروهای ستادی تعلق می گیرد که با توجه به تعداد بسیار اندک پزشکان در مقایسه با سایر پرسنل، مبلغ کارانه پزشکان نجومی می گردد.

  • حذف اضافه کار اجباری

معاون توسعه و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد مطالبات پرستاران اظهار می نماید: بخشی از این مطالبات جزو اختیارات دانشگاه نیست و باید به دولت و وزارتخانه منعکس و پیگیری گردد، مانند اجرای تعرفه های خدمات پرستاری مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 86، که اگر وزارتخانه ابلاغ کند ما هم اجرا می کنیم.

محمدحسین بحرینی می افزاید: برای بخشی از مطالبات نیز که در اختیار دانشگاه قرار گرفته است، کاری نمی توان انجام داد، زیرا در شرایطی که دانشگاه بیش از 600 میلیارد تومان از سازمان های بیمه گر طلب دارد، موضوع پرداخت کارانه معوقه پرستاران یک رویاست! البته اگر بیمه ها حتی 50 درصد از طلب های دانشگاه را پرداخت نمایند، ما نیز قول می دهیم که کارانه های معوق پرستاران را پرداخت کنیم. وی در مورد اضافه کار اجباری پرستاران می گوید: پس از اعتراضات پرستاران در حال تهیه فرمی هستیم که تمایل و عدم تمایل پرستار برای ورود در طرح بهره وری ارتقا و اضافه کار تعیین می گردد. در این راستا 2 ماه نیز فرصت برنامه ریزی داریم تا برای کمبود نیرو، نیروهای جایگزین را تعیین کنیم.

این مقام مسئول معتقد است 18 ساعت کار اجباری برای پرستاران خسته نماینده است و طبعا نمی تواند آنگونه که باید به بیمار خدمات ارائه دهد. با حذف اضافه کار اجباری و با توجه به این که در دانشگاه تحت هیچ شرایطی مجوز استخدام نیروی جدید نیست، نیروهای جوان تازه نفس شرکتی جایگزین می شوند. به گفته معاون توسعه و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پرستاران تنها گروه شاغلین وزارت بهداشت و درمان هستند که معاونت مستقل دارند و این اهمیت مساله را نشان می دهد. ضمن این که این مطالبات پرستاران در تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور وجود دارد که بخشی از آنها را نظام پرستاری پیگیری می نماید.

  • خدمات گروه پزشکی وابسته به یکدیگرند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پرستاری و مامایی که سابقه 12 سال ریاست سازمان نظام پرستاری خراسان رضوی را دارد، می گوید: من با همه مسائل پرستاری آشنا هستم. رویدادهای اخیر را از 2 منظر باید نگاه کرد، نمی توان ادعا کرد که تمام مطالبات پرستاران بحق است، همچنین نمی پذیرم که پرستاران زیاده خواه هستند و خدمات مطلوب ارائه نمی دهند. در بسته عمومی ارائه خدمات، نوع خدمت پزشک، پرستار و سایر گروه های پزشکی به هم وابسته است و فرایندی است که همه در شکل گیری نقاط قوت و ضعف آن دخالت دارند.

امیررضا صالح مقدم می افزاید: تعداد پرستاران در کشور ما بر اساس استانداردهای تعریف شده بین المللی، 50 درصد پرستاران مورد احتیاج است، بنابراین یک پرستار به وسیله اضافه کار اجباری باید دوبرابر کار کند تا یاران نبوده را جبران کند که این امر بیماران را از خدمات کامل پرستاری محروم می نماید. وی به عنوان یک کارشناس خبره در حوزه پرستاری معتقد است پرستاری به لحاظ ماهیت کار یک کار کاملا علمی، حرفه ای و سخت است و پرستاران مرتب با بیمار تماس مستقیم دارند و در نظام مدیریتی بسیاری از خدمات پرچالش بیماران نیز عملا به صورت غیرمنطقی در سایه خدمات پرستاری قرار گرفته است. از طرفی به دلیل احتیاج مالی خود و احتیاجهای سازمان مجبور به اضافه کار هستند، طبعا این قشر دچار فرسودگی سریع می شوند و این امر از جنبه روانی در پرستار سبب واکنش منفی خواهد شد.

این مقام مسئول می افزاید: مدیران باید واقع بین باشند؛ می توان اذعان کرد که در حکم کلی، قوانین موجود حوزه پرستاری، تمام حقوق پرستاران را تامین نمی نماید و این که کل درآمدزایی یک بیمارستان را مرهون پزشک باشیم نمی پذیرم و بسیاری از بخش های درآمدزایی را پرستاران ایجاد می نمایند که در ازای آن باید انتفاع لازم را ببرند. همچنین در مورد سهم پزشک و پرستار از درآمدهای بیمارستان نباید از تساوی سخن گفت و عدالت باید مدنظر قرار گیرد، اما از طرفی هم نباید به نام عدالت، حق را ضایع کنیم. گفتنی است با توافق مسئولان و پرستاران مقرر شده است تیمی 6 نفره متشکل از 3 پرستار بالین به نمایندگی از جامعه پرستاران و 3 نفر نیز به نمایندگی از نظام پرستاری، مطالبات پرستاران را پیگیری و تا اوایل مهرماه نتایج را به جامعه پرستاری اطلاع رسانی نمایند.

منبع: همشهری آنلاین

به "دست های خالی قاصدک برای پرستاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دست های خالی قاصدک برای پرستاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید